பிளாஸ்டிக் ஊசி

  • Plastic injection

    பிளாஸ்டிக் ஊசி

    பி & கியூவில் பிளாஸ்டிக் ஊசி தொழிற்சாலை இல்லை, ஆனால் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தாள் உலோக பாகங்களையும் வழங்க முடியும். பி & கியூ பிளாஸ்டிக் ஊசி பாகங்கள், சிறியவை முதல் பெரிய அளவு, முக்கியமாக விளக்குகள் மற்றும் தெரு தளபாடங்கள் பயன்பாட்டில்.