தாள் உலோகம்

  • Sheet metal

    தாள் உலோகம்

    பி & கியூ ஒரு தாள் உலோக தொழிற்சாலை இல்லை, ஆனால் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தாள் உலோக பாகங்களையும் வழங்க முடியும். சிறியது முதல் பெரிய அளவு வரை, முக்கியமாக விளக்குகள் மற்றும் தெரு தளபாடங்கள் பயன்பாட்டில்.